Segédmotoros kerékpár - "M" kategória (max. 50 cm3)

Az "M" kategória fogalma

Nemzeti kategória. Olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amelyet 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű egyéb motor hajt, tervezési végsebessége a 45 km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 350 kg.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető?

Az "M" kategóriába tartozó jármű vezethető "M" (moped) és "TR" (trolibusz) nemzeti kategóriára, továbbá bármely nemzetközi kategóriára, alkategóriára, kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel. Nemzetközi kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel az "M" kategóriájú járműre vonatkozó vezetési jogosultság az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig áll fenn.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?

Az "M" nemzeti kategóriára érvényesített vezetői engedély legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig (a vezetői engedély érvényességének lejártáig) jogosít állati erővel vont jármű hajtására, és - a 16. életév betöltése után - kerti traktor vezetésére is. Bármely nemzeti kategória csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

Autósiskola tanfolyamra csak azt a jelöltet veheti fel:

- aki a 14. éves életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
- írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
- írni, olvasni tud

A tanfolyam tantárgyai:

Alapismeretek (elméleti oktatás): 16 óra
 • közlekedési ismeretek
 • járművezetés elmélete
A járművezetés gyakorlata (gyakorlati oktatás): 10 óra
 • alapoktatás (tanpályás vezetés): 4 óra
 • főoktatás (forgalmi vezetés): 6 óra
Összesen: 26 óra

Vizsgatárgyak:

Elmélet:
 • közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga
Gyakorlat:
 • járműkezelési gyakorlati vizsga
 • valamint forgalmi gyakorlati vizsga
Vizsgadíjak:
 • közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga: 4.600 Ft
 • járműkezelési vizsga: 3.600 Ft
 • forgalmi vizsga: 3.600 Ft
Összesen: 11.800 Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával!

Autósiskola vizsgára az alábbi feltételek teljesülése esetén bocsájthatja a jelöltet:

Elméleti vizsgára:
 • aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 14 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
Járműkezelési gyakorlati vizsgára:
 • aki az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 • 14 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
Forgalmi gyakorlati vizsgára:
 • aki sikeres járműkezelési vizsgát tett
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 • 14 éves, és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

A kezdő vezetői engedélyre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak nemzeti kategória esetén.