"A" kategória

Az "A" kategória fogalma:

Nemzetközi kategória. A 25 kW teljesítményt és a 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meghaladó motorkerékpár.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető?

Az "A" kategóriába tartozó járművek csak "A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?

Az "A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az "A" korlátozott kategóriába és az "A1" alkategóriába tartozó motorkerékpár, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

Autósiskola tanfolyamra csak azt a jelöltet veheti fel:

 • aki 1 évnél rövidebb ideje, vagy egyáltalán nem rendelkezik érvényes "A1" alkategóriás vagy "A" korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel, és betöltötte a 21. életévét, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • alapfokú iskolai végzettség

A tanfolyam tantárgyai:

Alapismeretek (elméleti oktatás): 22 óra, ha nem rendelkezik "A1" alkategóriával vagy "A korl" kategóriával
 • közlekedési ismeretek
 • járművezetés elmélete
 • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
A járművezetés gyakorlata (gyakorlati oktatás):
 • A1 vagy A korl. nélkül: 26 óra
 • A1-gyel vagy A korl.-al: 10 óra
 • 2 éves A1-gyel vagy A korl.-al: 6 óra
Ugyanebben a sorrendben (törtjellel elválasztva) a gyakorlati oktatás részletei:
 • alapoktatás: 10/4/2 óra
 • főoktatás: 16/6/4 óra, ebből
 • városi vezetés: 11/4/2 óra
 • országúti vezetés: 5/2/2 óra
Összesen: 48 óra, de "A1" alkategóriával vagy "A korl" kategóriával rendelkezőknél az összóraszám az Alapismeretek óraszámával csökken!

Vizsgatárgyak:

Elmélet:
 • közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, de nem kötelezettek elméleti vizsgára azok, akik "A1" alkategóriás vagy "A" korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel rendelkeznek
Gyakorlat:
 • járműkezelési gyakorlati vizsga
 • forgalmi gyakorlati vizsga
Vizsgadíjak:
 • közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga: 4.600 Ft
 • járműkezelési vizsga: 4.700 Ft
 • forgalmi vizsga: 11.000 Ft
Összesen: 20.300 Ft

Autósiskola vizsgára az alábbi feltételek teljesülése esetén bocsájthatja a jelöltet:

Elméleti vizsgára:
 • aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, kivéve az érvényes "A1" alkategóriás vagy "A" korlátozott kategóriával rendelkezők
 • 21. éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
Gyakorlati vizsgára:
 • aki az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott amennyiben elméleti vizsgára kötelezett
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 • legalább 2 éve érvényes "A1" alkategóriás vagy "A" korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik és betöltötte a 18. életévét, vagy ha nem rendelkezik legalább 2 éve érvényes "A1" vagy "A" korlátozott vezetői engedéllyel, de betöltötte a 21. életévét
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.