Kismotor - "A1" kategória (max. 125 cm3)

Az "A1" alkategória fogalma:

Nemzetközi kategória. 125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpár.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető?

Az "A1" alkategóriába tartozó járművek az "A1" alkategória, "A" kategória és "A" korlátozott kategória valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?

Az "A1" alkategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű. Az 1998. január 1-e előtt kiadott "A1" alkategóriával a 125 cm3 hengerűrtartalmat meghaladó, de a 150 cm3 hengerűrtartalmat meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpárt is lehet vezetni.

Szerezz "B"-s jogsival "A1" kategóriát.

A tanfolyam díja 68.500 Ft + vizsgadíjak. 3 órás elmélettel és 3 óra gyakorlattal megszerezhető. Csak elméletből és forgalomból kell vizsgázni.

Ezzel a jogsival 125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpárt vezethetsz.

Autósiskola tanfolyamra csak azt a jelöltet veheti fel:

 • aki 16 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • írni, olvasni tud

A tanfolyam tantárgyai:

Alapismeretek (elméleti oktatás): 22 óra
 • közlekedési ismeretek
 • járművezetés elmélete
 • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
A járművezetés gyakorlata (gyakorlati oktatás): 16 óra
 • alapoktatás (tanpályás vezetés): 6 óra
 • főoktatás (forgalmi vezetés): 10 óra, ebből
 • városi vezetés: 8 óra
 • országúti vezetés: 2 óra
Összesen: 38 óra
Vizsgatárgyak:
Elmélet:
 • közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga
Gyakorlat:
 • járműkezelési gyakorlati vizsga
 • forgalmi gyakorlati vizsga
Vizsgadíjak:
 • közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga: 4.600 Ft
 • járműkezelési vizsga: 4.700 Ft
 • forgalmi vizsga: 11.000 Ft
Összesen: 20.300 Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával!

Autósiskola vizsgára az alábbi feltételek teljesülése esetén bocsájthatja a jelöltet:

Elméleti vizsgára:
 • aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 16 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előirt többi feltételnek
Gyakorlati vizsgára:
 • aki az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 • 16 éves, és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előirt többi feltételnek
 • a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.