Tel.: 70/907 2871 | Email: info@dodgemjogsi.hu

Motoros jogosítvány

Miért hoztuk létre a motoros-jogositvany.hu oldalt?

Honlapunkat azért hoztuk létre, mert szeretnénk egy kis eligazodást nyújtani a Dodgem Autósiskolánál megszerezhető motoros jogosítvány kategóriák megkülönböztetéséhez.

Felmerülhet a kérdés: Miért külön honlapon szerepeltetjük ezeket az információkat?
Ennek oka, hogy a Dodgem Autósiskola honlapjának látogatói többször megjegyezték, hogy az autósiskola honlapján található információt kissé soknak találják, de a keresett témakörben viszont több információt szeretnének.
Így született a döntés, hogy a motoros jogosítvány témában önálló weblapot hozzunk létre, s így minden - a motoros jogosítvánnyal kapcsolatos - adatot közzé tudunk tenni, méghozzá a túlzott bőbeszédűség vádjának elkerülésével :-)

A motoros jogosítvánnyal rendelkezőket érintő KRESZ-módosítások 2010-től:

A 2010. január 1-jével hatályba lépő KRESZ három ponton is alapvető változást hoz az egy nyomon haladó kétkerekű járművek – így a motorkerékpárok – vezetői számára. Az egyik ilyen változás, hogy a kettőnél több sávos utakon minden sáv használata lehetővé válik a motorosok számára is. Újdonság emellett, hogy a taxikon, buszokon és bicikliseken kívül ezentúl a motoros jogosítvánnyal rendelkezők is használhatják közlekedésre a buszsávot. A harmadik jelentős változás, hogy az álló járművek mellett jobbról történő előresorolás immár törvényesen is engedélyezett a motorkerékpárosok számára.

Minderről a KRESZ hivatalosan a következőképpen rendelkezik:

„(3) A párhuzamos közlekedésre alkalmas olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára kettőnél több forgalmi sáv van útburkolati jelekkel kijelölve, a (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. Az ilyen úttesten azonban a második forgalmi sávban – a (2) bekezdésben foglalt rendelkezések megtartásával – bármely gépjárművel szabad közlekedni; a harmadik és további (belső) forgalmi sávokra – a balra bekanyarodás esetét kivéve – ráhajtani csak személygépkocsival és motorkerékpárral szabad.”

A módosítás minden forgalmi sáv használatát lehetővé teszi a motorkerékpárok számára a három vagy több sávos utakon.

„(8) Az autóbusz forgalmi sávban
a) a menetrend szerint közlekedő autóbusz és trolibusz, a villamos, továbbá 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű;
b) az autóbusz- és trolibuszforgalom zavarása nélkül
ba) ha az autóbusz forgalmi sávot az úttest menetirány szerinti jobb szélén jelölték ki, erre utaló jelzés esetén (117/c. ábra) a kerékpáros,
bb) külön jogszabály alapján rögzített üzemmódú megkülönböztető jelzést adó készülékkel felszerelt
bba) sürgősségi betegellátásra rendszeresített gépjármű,
bbb) hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tűzoltóság és a tűzoltó egyesületek közvetlen helyszíni beavatkozására rendszeresített gépjárműve,
bbc) a rendőrség közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szolgálati ágának közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített gépjárműve,
bc) a betegszállító gépjármű,
bd) a személytaxi,
be) a kétkerekű motorkerékpár és a kétkerekű segédmotoros kerékpár
közlekedhet. Más jármű erre a forgalmi sávra - a sáv keresztezését és a bekanyarodásra felkészülést kivéve - nem hajthat rá. Ahol autóbusz forgalmi sáv van, a menetrend szerint közlekedő autóbusz és trolibusz - a bekanyarodás és kikerülés esetét kivéve - csak ebben a forgalmi sávban haladhat.”

A módosítás a kétkerekű motorkerékpárok és kétkerekű segédmotoros kerékpárok számára megengedi az autóbusz forgalmi sáv használatát. Ezek a járművek a jelentős sebességkülönbség miatt nem lassítják a buszközlekedést.

Az R. 36. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Ha a járműveknek útkereszteződésben, útszűkületekben, szintbeni vasúti átjárónál vagy egyéb forgalmi okból meg kell állnia, – előre sorolás céljából – motorkerékpárral, illetve segédmotoros kerékpárral az álló járművek mellett, vagy azok között, kerékpárral az úttest szélén, az álló járművek mellett jobbról szabad előrehaladni, ha

a) az előrehaladáshoz elegendő hely áll rendelkezésre, és
b) az irányváltoztatási szándékot jelző járműveket az irányváltoztatásban nem akadályozzák.”

A részletezett biztonsági feltételek fennállása esetén a forgalmi okokból álló járművek mellett vagy között a motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok, az álló járművek mellett jobbról a kerékpárok előre haladhatnak. Ez akkor lehetséges, ha az előrehaladáshoz elegendő hely áll rendelkezésre, és az irányváltoztatási szándékot jelző járműveket az irányváltoztatásban nem akadályozzák. Ezzel elkerülhető, hogy e járművek a zöld jelzésre a környezetükben meglóduló gépkocsik közé szoruljanak, ami különösen a lassabban induló kerékpárok esetén jelenthet fokozott kockázatot.

„(9) A járdán a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) járművével, a betegszállító gépjármű, a kerékpár, a kétkerekű segédmotoros kerékpár és a kétkerekű motorkerékpár a (8) bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg.”

A kerékpár, a kétkerekű segédmotoros kerékpár és a kétkerekű motorkerékpár egyes feltételek fennállása esetén (pl. a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el és a gyalogosok közlekedésére legalább másfél métert szabadon hagy) a tiltó jelzések ellenére is megállhat a járdán.

„(9) A zárt utastérrel (vezetőtérrel) nem rendelkező motorkerékpáron és segédmotoros kerékpáron utazó személynek becsatolt motorkerékpár-bukósisakot kell viselni. Ilyen járművel csak abban az esetben szabad közlekedni, ha a járművezető és az utas becsatolt motorkerékpár-bukósisakot visel."

Szintén közlekedésbiztonsági okokból pontosítja a rendelet a motoros jogosítványosok számára a bukósisak viselésének szabályait. Egyértelműsíti, hogy az utas esetében ez saját felelőssége, és nem az üzemben tartóé.

Három ok, amiért érdemes motorra pattanni (de előtte megszerezni a motoros jogosítványt!)

1. Mert élvezetes

A motorozás jelentette élményt csak azok érezhetik át, akiknek a nyeregben már volt szerencséjük megízlelni a szabadság mámorító érzését, s átélték az Ember és Gép között létrejövő különleges kapcsolatot, amilyet egyetlen más közlekedési eszköz sem nyújt. A motorozás beindítja az emberi szervezet bonyolult biokémiai folyamatait, amelyeknek terméke egy titokzatos anyag – az adrenalin.

Nem tagadjuk, a megfelelő tudás hiányában a motorozás veszélyes is lehet, de ha a motoros jogosítvány megszerzése során tisztában vagyunk ezzel, akkor megfelelő felelősségtudattal és odafigyeléssel ez a veszély minimálisra csökkenthető.

2. Mert praktikus

Mindenki tapasztalhatja, hogy a nagyvárosok közlekedési helyzete gyorsuló mértékben romlik. Egyszerűen elérkezett az a pont, ahol az autó saját maga közlekedési akadályává vált. Bár a politikai döntéshozók még – némileg érthető módon – ellenállnak, biztosra vehető, hogy a nem is olyan távoli jövőben autóval csak súlyos összegek lerovása árán lehet a városok belsőbb részeibe eljutni. Az autósoknak a parkolási díjakat illetően sem lehetnek illúzióik: részint anyagi indokokból, részint nevelési szándékkal ezek folyamatos emelkedése is borítékolható. Arról nem is beszélve, hogy a parkolóhelyek száma nem bír lépést tartani az autók egyre nagyobb tömegével: Budapesten például csak a lakók számára fenntartott parkolási engedélyből több van, mint parkolóhelyből.

Mindez önmagában még nem is lenne olyan nagy baj, ha a peremkerületekből, elővárosokból ingázók tömegközlekedési eszközökkel kulturált körülmények között, a szolgáltatási színvonallal arányos áron juthatnának el munkahelyükre. Erre azonban – legalábbis nálunk – még jó darabig várni kell. Nemzetközi összehasonlításban mindennek ellenére éppen Magyarországon alacsony azok száma, akik a nagyvárosi forgalomban az autónál lényegesen könnyebb előrejutást biztosító, helytakarékos motorkerékpárt használnák munkába járásra. Inkább magukkal cipelnek egy-másfél tonna vasat, átkozódnak az állandósuló dugókban, zúzzák le a drága alufelnikről a lazúrt a lehetetlenül magas járdaszegélyeken, fizetik a horrorisztikusan magas parkolási díjakat, a büntetésekről nem is szólva. Éppen itt az ideje, hogy – legalábbis kora tavasztól késő őszig – változtassunk ezen. Motorozzunk - de csak motoros jogosítvány birtokában!

3. Mert költséghatékony

Itt természetesen nem a méregdrága sport- és túramotorokról van szó, hanem a többség számára valóban kihasználható képességű, de ettől még az autónál sokkal dinamikusabb kétkerekűekről, amelyek közül a legmárkásabbak ára is alig éri el egy átlagos, nem is túlságosan jól felszerelt kisautóét. Magyarul: töredék áron jutunk valódi vezetési élményhez, mintha autót vásárolnánk. Természetesen a motor is fogyaszt benzint, koptat gumit, igényel szervizelést, pénzbe kerülnek a kiegészítők, sőt még adót is kell fizetni – igaz, sokkal kevesebbet, mint egy autóra.

Három ok, amiért a Dodgem Autós-Motoros Iskolát érdemes választani a motoros jogosítvány megszerzéséhez

1. Mert itt a tanuló érdekei az elsők

A Dodgem Autós-Motoros Iskolában – ahol a motoros jogosítványtípusok széles palettája szerezhető meg – minden jelentkezőt segítünk abban, hogy megtalálja a neki legmegfelelőbb képzést. Ezt egy kompetencia-alapú felmérés alapján tesszük, amely számításba veszi egyebek mellett a jelentkező nemét, fizikai állapotát, biológiai és szellemi életkorát, mechanikai és technikai rátermettségét, pénzügyi lehetőségeit és a szándékozott motorfelhasználás jellegét is.

2. Mert itt a tanulás legalább olyan gyors és gördülékeny, mint maga a motor

A legmodernebb technikai és a legoptimálisabb személyzeti háttérrel igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy a tanulók a lehető legmagasabb szintű tudáshoz jussanak hozzá. A bennünket bizalmukkal megtisztelőknek valóban csak az elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátításával kell foglalkozniuk, hiszen az adminisztrációs és szervezési problémákat levesszük a vállukról, és természetesen a befizetett tan- és egyéb díjakkal is megnyugtató módon el tudunk számolni.

3. Mert itt igazat mondanak

A Dodgem Autós- Motoros Iskolában senkit nem próbálunk rábeszélni valamely képzésre csak azért, mert az számunkra anyagilag előnyösebb – akár azon az áron is, hogy figyelmen kívül hagyjuk az egyes tanulók speciális adottságait vagy esetleges alkati, képességbeli hiányosságait. Már csak azért sem tesszük ezt, mert számunkra a legjobb referencia az a jogosítványt sikeresen megszerző motoros, aki a későbbiekben, a valós közlekedésben is példamutatóan helytáll.

* * *

Közérthetően és röviden a motoros kategóriákról

Moped

Létezik mopedre, közérthetőbben robogóra jogosítvány. Ezt „M” kategóriának rövidítik.
Hivatalosan a Kreszben: Nemzeti kategória. Olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amelyet 50 cm3-t meg nem haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű egyéb motor hajt, tervezési végsebessége a 45 km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 350 kg.

"A1"

Ezután az „A1” alkategória következik, amit kismotornak, vagy „125 cm3”-nek neveznek. A motoros iskola „A1”-nek rövidíti.
A Kresz pedig az alábbiak szerint fogalmaz: Nemzetközi kategória. 125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpár.

"A" korlátozott

Továbbá van az „A korlátozott” kategória, ezt szokták a „250 cm3”-nek hívni. Rövidített változat az „A korl.” kategória.
A Kresz szerinti fogalma: Nemzetközi kategória. Legfeljebb 25 kW teljesítményű és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár.

"A"

És végül az „A” kategória, maga a megtestesült eufória! Itt már nincs cm3 korlátozás, csak életkor megkötés, ha valaki még soha életében nem motorozott. A motoros iskola „A21+”-nak nevezi.
A Kresz így határozza meg: Nemzetközi kategória. A 25 kW teljesítményt és a 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meghaladó motorkerékpár.

Léteznek még a kiegészítő motoros kategóriák, amelyeknek feltétele a motoros előélet, tapasztalat:

„A korl.” kategória meglévő „A1” alkategóriával 18 éves kortól.
„A” kategória meglévő „A1” vagy „A” korlátozott kategóriával 21 éves kortól.
„A” kategória két éve meglévő „A1” vagy „A” korlátozott kategóriával 18 éves kortól

Ezek már szimpatikusak, mert a motorozás veszélyes dolog! Meggondolatlan, aki motoros tapasztalat hiányában egyből nagy motort szeretne „betörni”. A motoros iskola nem szólhat bele az egyén döntésébe, hogy az iskolánál milyen motoros kategóriára szeretne jogosítványt szerezni a tanuló, ha a feltételeknek egyébként megfelel. Legfeljebb javaslatot tehet, ha a tanuló vezető túlértékeli saját képességeit. Közös ügy kell legyen, hogy csökkenjenek a halálos, vagy súlyos sérüléssel járó motoros közlekedési balesetek.

Elindult a "B"-s jogsival megszerezhető "A1" kategória.
A tanfolyam díja 49.000 Ft + vizsgadíjak. 3 órás elmélettel és 3 óra gyakorlattal megszerezhető. Csak elméletből és forgalomból kell vizsgázni, sőt a gyakorlati vezetés megkezdhető az elméleti vizsga előtt is.
Pár hét alatt levizsgázhatsz!
Ezzel a jogsival 125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpárt vezethetsz.
Kategória Életkor Tandíj Vizsgadíj Kötelező
menettávolság
Össz. Költség elm.+gyak.+v.díj
Elméleti Gyak. Elméleti Járműkezelés Forg.    
AM 13.5 40.000 Ft 80.000 Ft 4.600 Ft 3.600 Ft 3.600 Ft 100 km 131.800 Ft
A1kategória
B-s jogsival
- 30.000 Ft 24.000 Ft 4.600 Ft nincs 11.000 Ft 30 km 69.600 Ft
A1 kategória 15.5 40.000 Ft 136.000 Ft 4.600 Ft 4.700 Ft 11.000 Ft 240 km 196.300 Ft
A2 kat. 17.5 40.000 Ft 136.000 Ft 4.600 Ft 4.700 Ft 11.000 Ft 240 km 196.300 Ft
A2 kat.Meglévő A1-el  2 éven belül 17.5 nincs 104.000 Ft nincs 4.700 Ft 11.000 Ft 180 km 119.700 Ft
A2 kat.Meglévő A1-el  2 éven túl 17.5 30.000 Ft 72.000 Ft 4.600 Ft 4.700 Ft 11.000 Ft 120 km 122.300 Ft
Akategória 23.5 40.000 Ft 216.000 Ft 4.600 Ft 4.700 Ft 11.000 Ft 390 km 276.300 Ft
A kategória meglévő 
A1
-el 2 éven belül
23.5 nincs 136.000 Ft nincs 4.700 Ft 11.000 Ft 240 km 151.700 Ft
A kategória meglévő 
A1
-el 2 éven túl
23.5 30.000 Ft 88.000 Ft 4.600 Ft 4.700 Ft 11.000 Ft 150 km 138.300 Ft
A kategória meglévő 
A korl. 
vagyA2-vel
2 éven belül
23.5 nincs 104.000 Ft nincs 4.700 Ft 11.000 Ft 180 km 119.700 Ft
A kategória meglévő 
A korl. 
vagyA2-vel
2 éven túl
23.5 30.000 Ft 72.000 Ft 4.600 Ft 4.700 Ft 11.000 Ft 120 km 122.300 Ft