Tel.: 70/907 2871 | Email: info@dodgemjogsi.hu

Motorkerékpár teljesítmény korlátozással: "A" korlátozott kategória

Az "A" korl. motoros képzés ára »

Az "A" korlátozott kategória fogalma:

Nemzetközi kategória. Legfeljebb 25 kW teljesítményű és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető?

Az "A" korlátozott kategóriába tartozó járművek "A" korlátozott vagy "A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?

Az "A" korlátozott kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az "A1" alkategóriába tartozó motorkerékpár, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

Autósiskola tanfolyamra csak azt a jelöltet veheti fel:

 • aki 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas
 • írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • írni, olvasni tud

A tanfolyam tantárgyai:

Alapismeretek (elméleti oktatás): 22 óra, ha nem rendelkezik "A1" alkategóriával
 • közlekedési ismeretek
 • járművezetés elmélete
 • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
A járművezetés gyakorlata (gyakorlati oktatás): 16 óra, meglévő "A1"-gyel 6 óra
 • alapoktatás (tanpályás vezetés): 6 óra, meglévő "A1"-gyel 2 óra
 • főoktatás (forgalmi vezetés): 10 óra, ebből
 • városi vezetés: 8 óra, meglévő "A1"-gyel 2 óra
 • országúti vezetés: 2 óra, meglévő "A1"-gyel 2 óra
Összesen: 38 óra, de "A1" alkategóriával rendelkezőknél az összóraszám az Alapismeretek óraszámával csökken!

Vizsgatárgyak:

Elmélet:
 • közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, de nem kötelezettek elméleti vizsgára az érvényes "A1" alkategóriával rendelkezők
Gyakorlat:
 • járműkezelési gyakorlati vizsga
 • forgalmi gyakorlati vizsga
Vizsgadíjak:
 • közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga: 4.600 Ft
 • járműkezelési vizsga: 4.700 Ft
 • forgalmi vizsga: 11.000 Ft
Összesen: 20.300 Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával!

Autósiskola vizsgára az alábbi feltételek teljesülése esetén bocsájthatja a jelöltet:

Elméleti vizsgára:
 • aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, kivéve az érvényes "A1" alkategóriával rendelkezők
 • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
Gyakorlati vizsgára:
 • aki az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 • 18 éves és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek
 • a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.